United Colours

Lief zijn voor elkaar

Verdraagzaamheid in onze samenleving

Ongeacht ieders etnische achtergrond – nationaliteit – sociale klasse – godsdienst – opvattingen – sekse – taal – seksuele oriëntatie – gender identiteit – leeftijd – gezondheid of wat dan ook; We hebben állemaal het recht om gelijk behandeld te worden. RouWit wil met United Colours benadrukken dat iedereen zichzelf moet kunnen. Zich geaccepteerd moet voelen en sociaal veilig moet kunnen zijn. Op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport of waar dan ook. Maar vooral in de liefde. 

Je ben bij mij dan ook welkom ongeacht kleur, religie, seksuele geaardheid of afkomst.

↑ Top of Page